Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Upphovsrätten i förändring – nya regler, praxis och tekniker som du måste känna till

Specialseminarium 7 september 2023

Foto: TT NyhetsbyrånFörstora bilden

Foto: Petra Lindell, TT Nyhetsbyrån

Vid årsskiftet trädde ändringarna i upphovsrättslagen ikraft. Det är en följd av implementeringen av det så kallade DSM-direktivet som syftar till att få en fungerande upphovsrättsmarknad inom EU.

Debatten om AI och upphovsrätt pågår och nya AI-verktyg uppstår på marknaden. Kan vi använda AI-genererat material eller är det ett intrång i upphovsrätten?

Under en halvdag går vi igenom förändringarna i lagen och ger även en inblick i senaste praxis från domstol på upphovsrättens område. Seminariet vänder sig till alla som i sin yrkesroll måste hantera frågor kring upphovsrätten.

Ur programmet:

  • AI och bilder – kan vi använda AI-genererade bilder?
  • Stärkta möjligheter för press att få betalt genom kollektiv förvaltning.
  • Lättnader för utbildningsanstalter att använda skyddade verk.
  • Lättnader för kulturarvsinstitutioner att tillgängliggöra verk.
  • Nya avtalsbestämmelser till skydd för upphovspersonen ”bestsellerregeln”, vad ska du tänka på när du avtalar om bild och annat material?
  • Nya ansvarsregler för delningsplattformar att beivra intrång.
  • Genomgång av senaste praxis från domstol på upphovsrättens område.

Arbetsmaterial skickas ut inför seminariet.


Anders Lugn

Utbildare är Katarina Ladenfors, advokat och specialist på medierätt.

Information

Datum: Torsdag 7 september 2023, kl 9 - 12.

Lokal: Distans. Antalet platser är begränsat

Kod: K2251

Pris:  4 500 kr exkl moms

Sista anmälningsdag: Omgående

Observera! Hör av dig till oss om du inte får en bekräftelse på att din anmälan är registrerad.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån