Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

EU och upphovsrätten - Vilka ändringar får vi i den svenska upphovsrättslagen?

Specialseminarium våren 2023 (datum meddelas senare)

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: Petra Lindell, TT Nyhetsbyrån

Efter mycket debatt i både media och i EU-parlamentet antog Ministerrådet slutligen det så kallade Digital Single Market-direktivet vilket innebär ny harmoniserad upphovsrättslagstiftning för digitala miljöer i medlemsländerna.

Regeringen har nu lämnat en proposition om ändringar i upprättslagen. Ändringarna ska enligt planen träda ikraft den 1 januari 2023.

TT Kompetens genomför under hösten seminarier kring de praktiska konsekvenserna av den ändrade lagstiften.

Mer information kommer inom kort.

* DSM-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (2016/0280(COD))


Anders Lugn

Utbildare är Katarina Ladenfors, advokat och specialist på medierätt.

Information

Datum: Våren 2023 (datum meddelas senare), kl 13 - 15.

Lokal: Centralt i Stockholm.

Kod: K2251

Pris:  Meddelas senare

Sista anmälningsdag: Meddelas senare

Observera! Hör av dig till oss om du inte får en bekräftelse på att din anmälan är registrerad.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån