Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

EU och upphovsrätten - Vilka ändringar får vi i den svenska upphovsrättslagen?

Specialseminarium hösten 2022 (datum meddelas senare)

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: Petra Lindell, TT Nyhetsbyrån

Efter mycket debatt i både media och i EU-parlamentet antog Ministerrådet slutligen det så kallade Digital Single Market-direktivet vilket innebär ny harmoniserad upphovsrättslagstiftning för digitala miljöer i medlemsländerna.

När direktivet nu ska implementeras så innebär det att Justitiedepartementet, tillsammans med en bred referensgrupp av aktörer verksamma inom sektorer som påverkas av upphovsrättslagstiftning, ska utarbeta och föreslå ändringar i den svenska Upphovsrättslagen med målsättningen att de nya bestämmelserna ska träda ikraft under 2022.

Eftersom det genom referensgruppen finns möjlighet att påverka implementeringen anordnar TT Kompetens ett högaktuellt seminarium där juristen och upphovsrättsexperten Jonas Holm - som har arbetat med direktivet både genom påverkansarbete i Bryssel och vid Regeringskansliet – tillsamans med advokaten Katarina Ladenfors listar vilka ändringar vi har att vänta i svensk lagstiftning. Och vad direktivet kommer att innebära för fotografer, författare, förlag, företag och konsumenter.

  • Vilka konkreta förändringar kommer vi att märka genom ändringarna i vår svenska upphovsrättslag?

  • Vad innebär de nya bestämmelserna om transparens när det gäller upphovsrättslig ersättning, fördelning av ersättning och möjligheter att jämka oskäliga avtal?
  • Hur kommer direktivet påverka företag som är aktiva i den digitala miljön?

Under seminariet diskuteras också:

  • Undantaget för att möjliggöra digital användning av verk inom undervisning. Vad kommer det att innebära det för rättighetsinnehavare att deras verk nu får användas i digital distansundervisning? Och vilka nya möjligheter öppnas för utbildningsanordnare?

  • Undantaget som tillåter att kulturarvsinstitutioner framställer kopior av verk som finns permanent i samlingarna. Vilka nya möjligheter kommer finnas att framställa kopior av verk som inte längre finns att köpa på marknaden?

  • Hur kommer den omdiskuterade regeln om skydd för presspublikationer (länkskatt) tillämpas i praktiken?

  • Text- och datautvinning i skyddade verk, vad innebär den nya undantagsregeln i praktiken och vilka nya affärsområden för skyddade verk öppnas med TDM-tekniken?

  • Det utökade ansvaret för leverantörer av informationssamhällets tjänster att kontrollera om deras material innehåller upphovsrättsliga intrång -innebär det slutet för memes eller gör det i praktiken inte någon skillnad?

* DSM-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (2016/0280(COD))


Anders Lugn
Anders Lugn

Utbildare är Jonas Holm, jurist och expert på upphovsrätt samt Katarina Ladenfors, advokat och specialist på medierätt.


Ladda ner informationsblad HÄR. Pdf, 507.5 kB.

Information

Datum: Hösten 2022 (datum meddelas senare), kl 13 - 15.

Lokal: Seminariet sker på distans.

Kod: K2251

Pris:  Meddelas senare

Sista anmälningsdag: Meddelas senare

Observera! Hör av dig till oss om du inte får en bekräftelse på att din anmälan är registrerad.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån