Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Bildjuridik - Bilder, video och GDPR

Specialkurser på distans 13 juni 2023

 

Foto: TT Nyhetsbyrån och MedieHuset/Sverige

Bilder och video sprids rekordsnabbt via en rad olika kanaler, inte minst i sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur materialet får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst?

TT Kompetens mycket uppskattade utbildning är uppdelad på två avsnitt som antingen kan följas var för sig eller som en samlad kurs. Delkurserna ger tillsammans en övergripande och uppdaterad genomgång av vad som gäller vid alla former av bildhantering.

Utbildningen vänder sig till alla inom myndigheter, kommuner, landsting, företag, museer, organisationer och föreningar som har ansvar för eller arbetar med bilder i tryck, i sociala meder, på webben samt med bild- och videoarkiv.

Del 1 är inriktad på grundläggande bildjuridik och omfattar 3 timmar. Bland annat behandlas följande områden:

 • Upphovsrätt och bilder – grundläggande upphovsrätt med inriktning på bild och film.
 • Bilder och video som tas av anställda inom organisationen. Vem äger bilder/video, hur får de användas?
 • Upphovsrätt till innehållet i bilden. En känd tavla syns i bakgrunden; vad gäller?
 • Bilder på offentlig konst - vad gäller?
 • Vad får/ska lagras i arkivet? En digital bild/video som köpts för en enstaka publicering – ska den raderas efter publiceringen?
 • Får man filma olyckor? Vad gäller enligt lagen om olaga integritetsintrång?
 • Bildvävning på nätet och i sociala medier samt genomgång av länkning.
 • Avtalsfrågor – vad är det vi köper och hur regleras användning och ersättning?
 • Bilder som köps från bilddatabaser på nätet eller Creative commons – hur säkras användningen?

Del 2 fokuserar på GDPR och omfattar 3 timmar.

Att använda bilder på människor innebär också en personuppgiftsbehandling som omfattas av personuppgiftsregleringen. Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär att all behandling av personuppgifter - även bilder - kräver laglig grund. Det krävs alltså bra rutiner för bildhantering enligt GDPR och även bra rutiner för hur äldre bildmaterial ska tas om hand.

Kameraövervakning och användning av nya tekniker som exempelvis ansiktsigenkänning ställer också krav på kunskap och fungerande rutiner.

Frågor som behandlas:

 • Bildanvändning och GDPR – vilka rutiner krävs? När ska samtycke användas och fungerar modellavtal?
 • Hur ska du tänka när du fotograferar och filmar inom organisationen? Vad säger till exempel GDPR om att filma föreläsningar där anställda förekommer?
 • Vad gäller för fotografering av barn i skolan? Vad har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för inställning?
 • Hur ska du tänka när du lägger ut bilder på barn?
 • I sociala medier – när är du privat och när gäller GDPR?
 • GDPR och ansiktsigenkänning – är det framtidens teknik?
 • Schrems II - vad innebär EU-domen för det fortsatta hanteringen av bilder i sociala medier?
 • Kameraövervakningslagen – vad gäller praktiskt?

OBS Delkurs 2 förutsätter att du har mycket goda kunskaper i upphovsrätt eller har gått igenom delkurs 1.

Bokar du båda delkurserna vi samma tillfälle får du 10 procent rabatt på kursavgifterna.


Utbildare: Katarina Ladenfors, advokat, specialist på medierätt samt mycket erfaren utbildare. Sagt om tidigare utbildningar. Läs mer

Medverkar gör också advokat Cecilia Torelm Tornberg. Hon är liksom Katarina Ladenfors specialist inom medierätt.

Aktuellt informationsblad hittar du här. Pdf, 494.9 kB.


Information

Kursdatum:

Delkurs I: Tisdag 13 juni 2023, kl 9 - 12. (kod K2293).

Boka plats!

Delkurs II: Tisdag 13 juni 2023, kl 13 - 16. (kod K2294).

Boka plats!

Pris: 3 900 kr exkl moms per delkurs. Dokumentation ingår. Vid samtidig bokning av delkurs I och delkurs II ges 10 procent i rabatt. Rabatten registreras automatiskt.

Sista anmälningsdag: Omgående.

Observera! Hör av dig till oss om du inte får en bekräftelse på att din anmälan är registrerad.

Just nu - alla kurser på distans

För närvarande erbjuder vi våra kurser i bildjuridik enbart på distans.

Bildjuridik - vår vardag

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån. Förutom TT Nyhetsbyråns egen bild- och videoproduktion sker samarbete med en rad tidningar och internationella nyhetsbyråer.

Bildjuridik är en självklar del av vår vardag!

Foto: MedieHuset/Sverige

Foto: MedieHuset/Sverige


AktuellT kring bildjuridik

Oklara filmavtal blev dyra avtal!

Och när krävs det avtal om äldre bild- och filmmaterial ska användas? Att misssa ett avtal kan det bli dyrt vilket ett museum nyligen fick erfara.

Läs mer! Pdf, 136.1 kB.

Missade samtycke. För betala 10 000 euro i böter.

Ett spanskt företag som säljer bröllopsklänningar får böta 10 000 euro för brott mot GDPR. Företaget har publicerat en bild på Instagram av en man och kvinna där kvinnan bör en bröllopsklänning från företaget. Publiceringen skedde utan att företaget skaffat sig ett samtycke från kvinnan. Det är den spanska motsvarigheten till svenska Integritetsmyndigheten som utfärdat böterna.

Enligt TT Kompetens utbildare Katarina Ladenfors skulle det kunna bli samma utfall i Sverige om någon gör en motsvarande anmälan.

Läs mer Länk till annan webbplats.

Filmning med drönare - en juridisk djungel.

Drönarfotograf dömd för olaglig spridning.

Läs artikeln här Länk till annan webbplats.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån