Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

TT Kompetens skrivutbildningar

TT Kompetens basutbildningar lär dig skriva snabbt, kortfattat och effektivt utan att tappa i saklighet

TT Kompetens kvalificerade skrivutbildningar har utvecklats under lång tid. Målsättningen är att träna skribenter inom olika områden att bli effektivare i sitt skrivande men utan att tumma på saklighet och kvalitet.

TT Komptens skrivutbildning är uppbyggd av ett antal moduler som kombineras på olika sätt beroende på syfte med utbildningen samt deltagarnas kunskapsnivå och behov. Utbildningen kan alltså variera i längd. Från en spännande inspirationsföreläsning på en eller ett par timmar till en kvalificerad skrivkurs som löper över en längre tid och där varje deltagare får personlig coachning kring sina texter.

Oavsett utbildningens längd och innehåll sker en individuell anpassning genom att TT Kompetens utbildare inför utbildningen går igenom upplägg och innehåll med beställaren. Exempel och övningar kan utgå från de texter som beställaren arbetar med till vardags.


Utbildningen kan omfatta en eller flera av följande moduler:

Baskurs I (halvdag) – ”Pang på rödbetan”

Inom loppet av ett par decennier har världen förändrats, från att kännetecknas av brist på information, till att kännetecknas av överskott på information.

För den som arbetar med kommunikation blir det en allt större utmaning att göra sig hörd i bruset. Den som skriver måste göra det kortfattat men ändå med stor precision. Det måste vara kortfattat och lätt att förstå, men samtidigt korrekt.

Nyhetsjournalistens sätt att bearbeta och presentera information är ett mycket kraftfullt verktyg som också är i högsta grad är användbart utanför medierna. Kursen tar upp:

 • Den journalistiska metoden - teori och praktik
 • Metodutbildning
 • Att anpassa kommunikationen till målgruppen
 • Hemligheten: Det viktigaste först
 • Korta ett långt material utan att det blir fel
 • Hitta strukturen blixtsnabbt
 • Att skriva enkelt om svåra saker
 • Besegra skrivkrampen
 • Skrivövning.

Påbyggnadskurs I (halvdag)

Kursen bygger vidare på den inledande baskursen och förutom viss fördjupning av momenten under baskursen tas följande upp:

 • Konsten att utveckla skrivandet snabbare: Lär dig se andras metoder - textanalys
 • Fortsatt metodutbildning
 • Genomgång av inskickade texter
 • Så styr du läshastigheten. Att arbeta med meningslängd och styckelängd
 • Att skapa slagkraftiga rubriker som är sanna
 • Skrivövningar

Övningar. Om utbildningen omfattar både Baskurs I och Påbyggnadskurs II och det är minst två veckor mellan kurstillfällena gör deltagarna även ett antal arbetsuppgifter mellan kurstillfällen. Uppgifterna skickas till utbildaren som ger respons vid kurstillfälle två.


Påbyggnadskurs II – individuell skrivträning

Ett av de mest effektiva sätten för att utveckla sitt skrivande är att få personliga kommentarer på sina egna texter. Påbyggnadskurs II utgår därför från deltagarnas egna texter. Med texterna som bas diskuterar utbildaren individuellt med varje kursdeltagare under cirka en timme kring hur texterna kan bearbetas och hur personen kan utvecklas som skribent.

Specialmodul I – Skapa gemensamma skrivkulturer (halvdag*)

På en arbetsplats frodas ofta olika skrivkulturer. Resultatet blir att informationsmaterial, rapporter, produktblad med mera håller en ojämn kvalitet både formmässigt och språkligt. Utbildningen syftar till att tillsammans med deltagarna utveckla tydliga ramar och checklistor för dokument som produceras inom egna verksamheten. Utbildningen förutsätter att deltagarna har gått igenom baskursen.

*Utbildningen omfattar vanligtvis en halvdag men kan variera i tid beroende på behov.


Specialmodul II – Kommunikation för specialister (halvdag)

Specialister behöver ofta kommunicera med icke-specialister. Då fungerar inte längre fackspråket.

Det är fundamentalt att kunna anpassa kommunikationen till mottagarens förutsättningar och behov. Journalistiken kommunicerar på ett sätt som gör att i stort sett alla kan förstå och hitta relevant kunskap och insikt. Den specialist som vill bli bra på att kommunicera med fler än kollegorna bör lära av journalistiken.

Moment som ingår:

 • Lite biologi: Människan som sändare och mottagare av kommunikation
 • Den journalistiska kommunikationens grunder
 • Att anpassa språket till mottagaren
 • Att bedöma hur mycket bakgrund som måste ges
 • Kill your darlings. Att kunna och våga uttrycka sig kortfattat
 • Övningar


Ladda ner vårt produktblad Pdf, 523.9 kB.

KONTAKTA OSS

Vill du komma i kontakt med oss gällande våra specialanpassade utbildningar? Använd formuläret nedan eller ring oss på telefon 076-12 96 700.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån