Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Utgivarens nya roll

Allt mer av publicistiken finns där utgivarens ansvar är otydligt, eller inte gäller.

Medierna utmanas av andra aktörer, med andra förutsättningar och andra agendor än nyhetsförmedling, debatt och analys. Affärsmodellerna urholkas och behöver ersättas – publicistiken flyttar till nya plattformar. Publiken är inte längre bara publik, de vill ta del och vi vill att de tar del i kommunikationen. Kommunikationskulturen har förändrats, huvudsakligen förråats. Hot och angrepp är en realitet.

Helt nya krav ställs på medieföretagen – och utgivarna.

Utgångspunkten för kursen är utgivarens roll och situation. Vi går igenom ramarna för uppdraget, och orienterar oss i den praktiska verkligheten som ansvaret styrs av och som beslut ska fattas i.

Kursen har två block:

  • Utgivaren och relationerna inåt: Ägaren och medarbetarna
  • Utgivaren och relationerna utåt: Meddelarna, publiken, de vi bevakar, de som kontrollerar

Och två tyngdpunkter:

  • Lag och etik – rättigheter, möjligheter och gränser för våra vida yttrandefrihet
  • Gråzonerna – allt mer av vår publicistik finns där den traditionella medieordningen inte gäller: sociala medier som facebook, twitter, instagram; nya format som tar klivet över till marknadsföring. När är man innanför – och utanför – de olika gränserna?

Kursens mål: Guidning, kunskaper, tips och råd, hjälp att upprätta checklistor och riktlinjer.

Utbildare är Anders Ahlberg.

KONTAKTA OSS

Vill du komma i kontakt med oss gällande våra specialanpassade utbildningar? Använd formuläret nedan eller ring oss på telefon 076-12 96 700.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån