Bokningsvillkor

Vid bokning av plats på öppen kurs eller konferens gäller följande:

  • Anmälan till våra kurser är bindande om inget annat anges i kursinformationen.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag. En administrativ avgift på 250 kronor debiteras vid varje ändring.
  • TT Kompetens har rätt att ställa in en kurs vid oförutsägbara händelser, exempelvis sjukdom hos läraren eller att det inte blir tillräckligt många deltagare.
  • TT Kompetens ansvarar ej för kostnader som uppstår vid inställd eller ändrad kurs, t ex resekostnader.
  • Vid avbokning av utbildning som innefattar mat och logi gäller SHR:s bestämmelser för konferensbokningar. Avbokning ska ske senast sex veckor före ankomst. Vid beställning senare än sex veckor och tidigare än två veckor före ankomst debiteras 75% av bokningsbeloppet. Vid avbeställning senare än två veckor före ankomst debiteras 100% av bokningsbeloppet.
  • Betalningsvillkor vid faktura är 20 dagar.
  • Personuppgifter hanteras i enlighet med vår policy. Läs mer!