Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Per Anders Lugn

Per Anders Lugn har gått bort

Vår mångårige kollega Per Anders Lugn har efter en kort tids sjukdom gått bort. Anders var en välkänd och mycket skicklig pedagog som arbetade med såväl skrivande som ledarskap och kommunikation i bred bemärkelse. Åtskilliga är de kursdeltagare som med hjälp av de pedagogiska metoder Per Anders formulerade och utvecklade har sett sitt skrivande och sitt kommunikativa arbete nå nya höjder.

Per Anders kvalificerade kompetens som pedagog visade sig inte bara i hans kurser och alla de föreläsningar han höll för olika auditorier. Utan också i hans roller som journalist, författare, kommunikationschef och företagsledare där den röda tråden alltid var att tydliggöra och förenkla komplicerade ämnen och frågor men utan att till någon del tumma på kvalitén eller innehåll.

Som författare gav Per Anders ut en rad böcker om företagsutveckling, ledarskap, hälsomedvetet ledarskap och miljö. Så sent som förra året kom den mycket uppskattade boken "Jord, hopp och kärlek - att bygga matjord och reparera ekosystemen".

Saknaden efter Per Anders och hans varma och omtänksamma personlighet är stor. En oförglömlig medarbetare och vän.

Per Anders blev 70 år.

Stockholm 4 december 2022

Thorbjörn Lindskog
Chef för TT Kompetens

-----------

Per Anders Lugn arbetade som journalist inom dagspress, fackpress, radio, teve och TT Nyhetsbyrån. Han var lärare och studierektor vid Journalisthögskolan i Stockholm samt pressofficer inom den internationella FN-styrkan i Libanon.

Sedan många år arbetade han med utbildning i kommunikation och ledarskap inom några av Sveriges ledande företag och organisationer. Per Anders Lugn skrev flera böcker - om kommunikation och ledarskap och om sambandet hälsa-effektivitet-lönsamhet. Våren 2021 kom den uppmärksammade boken "Jord, hopp och kärlek - att bygga matjord och reparera ekosystemen".

HAR Utbildat inom:

- Skrivträning - skriva kort, skriva effektivt
- Så arbetar media
- Kriskommunikation
- Kommunikation för specialister
- Ledarskap
- Hälsomedvetet ledarskap

Så här säger deltagare om Per Anders som utbildare.

Några exempel där Per Anders Lugn skrivtränat medarbetare: Riksrevisionen, Täby kommun, Riksgälden, Allmänna Reklamationsnämnden, Rikspolisstyrelsen, Region Värmland, Försvarshögskolan, Inspektionen för socialförsäkringen, Riksbanken, Svea Hovrätt, Smittskyddsinstitutet, Sveriges radio, SKL - Sveriges kommuner och landsting, Luftfartsverket, Försvarets materielverk, Kommerskollegium, Sjunde AP-fonden, Försvarsmakten, Botkyrka kommun, Polisen Dalarna, Landstinget Sörmland, Vallentuna kommun, Svenska Kyrkan, Socialstyrelsen, Bollnäs kommun, Länsstyrelsen Dalarna, Polisen i Örebro län och Karlstad kommun.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån