Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Anders Ahlberg

Foto: Thorbjörn Lindskog

Foto: Thorbjörn Lindskog

Anders Ahlberg är konsult och erfaren utbildare med särskild inrikting på  medier och medieutveckling. Han har bland annat varit publisher vid Kyrkans Tidning samt chefredaktör för Medievärlden och VLT.

Utbildar inom bland annat följande områden:

- Utgivarens nya roll (Läs mer)
- Redaktionell arbetsledning
- Hur arbetar medierna.
- Hur man arbetar praktiskt med GDPR.

Mycket erfaren kursledare.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån