Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen – GDPR. Nedanstående policy anger hur vi hanterar personuppgifter med utgångspunkt för vad som anges i förordningen.

Den verksamhet som bedrivs under varumärket TT Kompetens administreras av MedieHuset/Sverige AB på uppdrag av TT Nyhetsbyrån. Ansvarig för hanteringen av personuppgifter som rör TT Kompetens är MedieHuset/Sverige AB. Vi respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi hanterar.

Uppgifter som vi samlar in

Begreppet ”personuppgifter” avser information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, arbetsplats, telefonnummer eller personnummer.

Vår grundläggande princip är att endast samla in uppgifter som är nödvändiga för att driva verksamheten effektivt. Vi samlar in uppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du anmäler dig till våra kurser och arrangemang, prenumererar på våra nyhetsbrev eller kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler.

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av våra utbildningar och andra tjänster. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och via din arbetsgivares webbplats.

Så använder vi personuppgifter som vi samlar in

Vi använder personuppgifterna för att:

  • Administrera våra utbildningar och andra arrangemang.
  • Informera om våra produkter och tjänster.

Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

Delning av uppgifter

Endast de personer som behöver behandla uppgifterna för ovanstående ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan dock dela information med våra leverantörer, som exempelvis utbildare och konferensarrangörer. Vi kan också behöva låta våra leverantörer eller delleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla och stödja våra it-system.

Lagring

Uppgifter som du lämnat vid anmälan till våra utbildningar eller arrangemang sparas ett år efter genomförandet. Fakturor och fakturaunderlag som faller under bokföringslagen sparas i enlighet med kraven i lagen.

E-postadresser som används för information och marknadsföring sparas tills du begär att adressen ska tas bort. Detta kan du göra direkt på de nyhetsbrev som vi skickar ut.

Säkerhet

Vi arbetar såväl tekniskt som organisatoriskt för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot att obehöriga personer får tillgång till dem. Inga tekniksystem är helt skyddade mot intrång men vi arbetar regelbundet med våra säkerhetsrutiner för att säkerställa att våra system är säkra.

Dina rättigheter

Om du har frågor eller funderingar så kontakta personuppgiftsansvarige nedan. Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som vi sparat om dig. Och du har naturligtvis rätt att få dina registrerade personuppgifter ändrade, rättade eller raderade. Dock under förutsättning att uppgifterna inte måste sparas enligt lagkrav, exempelvis bokföringslagen.

Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter kan du amäla det till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig:

Thorbjörn Lindskog
VD
MedieHuset/Sverige AB
Orgnr: 556509-4066
Gärdstuguvägen 10
192 51 Sollentuna
thorbjorn.lindskog@mediehuset.se
076-12 96 700

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån