Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Viltkameror – vilka regler gäller?

Under pandemin har naturen blivit en allt viktigare rekreationsmiljö. Många har under sina skogspromenader stött på kameror monterade i träd och undrat vilka regler som gäller när de sätts upp. Får man fotografera och filma hur som helst?

Viltkameror sätts upp av skogsbolag, vilthandläggare på länsstyrelser, jägare och miljöorganisationer. Avsikten är i de flesta fall att med hjälp av kamerorna skapa sig en uppfattning om vilken typ av vilt som finns i det aktuella området samt även en indikation på stammarnas storlek. För den som sätter upp en viltkamera gäller i korthet följande:

  • Som privatperson behöver man inte ansöka om tillstånd för att sätta upp en viltkamera. Däremot måste alltid markägaren ge sitt tillstånd.
  • Användningen styrs av reglerna i Dataskyddsförordningen – GDPR. Den som sätter upp kameran måste alltid göra en så kallad intresseavvägning så att inte användningen av kameran medför intrång i den personliga integriteten. Kameraägaren ska också kunna ange syftet med kameraövervakningen.
  • Kameran ska placeras på sådana ställen där få personer passerar.
  • Kameraägaren måste tydligt – genom skyltar – tydligt ange att det sker kameraövervakning i området. På skyltarna ska det också finnas kontaktuppgifter.
  • Kameraägaren måste också kunna redogöra för vilka rutiner som tillämpas när enskilda personer på skogspromenad hamnar på bilder och videoklipp. Exempelvis hur och var bilderna lagras samt hur de raderas.

Läs mer: Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt IMY Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text och bild: MedieHuset/Sverige.

 

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån