Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Uppdateringen av upphovsrätten blir försenad

EU:s Ministerråd fattade 2019 beslut om det så kallade Digital Single Market-direktivet. Direktivet innebär ny harmoniserad upphovsrättslagstiftning för digitala miljöer i EU:s medlemsländer. Planen var att nya bestämmelser i den svenska Upphovsrättslagen skulle träda i kraft 7 juni 2021.

Så blir det dock inte. Just nu – juni 2021 – är det oklart när Upphovsrättslagen uppdateras. Enligt justitiedepartementet väntar man på kompletterande riktlinjer från EU-kommissionen. Utifrån dessa riktlinjer kommer en departementspromemoria att tas fram och därefter en proposition. Enligt departementets information till TT Kompetens går det dock inte att ge några exakta datum för detta i dagsläget.

TT Kompetens

Foto: TT Nyhetsbyrån

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån