Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

SVT överklagar till HD i tvisten om ”järnrörsfilmen”

SVT anser att Patent- och marknadsöverdomstolen gjorde en felaktig bedömning när domstolen gav Kent Ekeroth rätt i tvisten om den så kallade ”järnrörsfilmen”. SVT överklagar därför beslutet till Högsta domstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att SVT delvis kränkt Ekeroths ideella rätt genom att inte namnge honom som fotograf. Dessutom ska SVT betala en ersättning till Ekeroth som parterna ska förhandla om. Ersättningen ligger utanför de 190 000 kronor som SVT ska betala för Ekeroths rättegångskostnader.

Läs mer: SVT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Dagens media Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån