Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

SVT och Kent Ekeroth i tvist om ersättning för ”järnrörsfilm”

Den så kallade ”järnrörsfilmen” publicerades 2012 i flera medier. I kölvattnet fick Kent Ekeroth ekonomisk ersättning från ett antal medier eftersom han hävdade att medierna brutit mot upphovsrättslagen.

Även SVT fick en räkning på drygt 164 000 kronor. SVT vägrade dock att betala och tingsrätten avvisade den stämning som Ekeroth lämnat in. Resultatet blev att Ekeroth – som då var riksdagsman – fick fick betala SVT:s rättegångskostnader på 80 000 kronor.

Sedan dess har Ekeroth drivet ärendet vidare och det ligger nu hus Patent- och marknadsöverdomstolenför avgörande. Inför förhandlingarna kräver Ekeroth en ersättning på 162 000 kronor. SVT vill å sin sida h 327 000 kronor i ersättning för ombudsarvode.

Läs mer: SVT Länk till annan webbplats.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån