Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Nya domar: Drönarkameror kräver tillstånd - men inte kameror i bil

Foto: Johan Nilsson, TT Nyhetsbyrån

Foto: Johan Nilsson, TT Nyhetsbyrån

 

Alla drönare som har kamera faller under kameraövervakningslagen. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom. Därmed krävs tillstånd för användningen. Något som kan ges när fotograferingens syfte är att ”förhindra, utreda eller avslöja brott samt att förebygga olyckor”.

Rent praktiskt betyder domen från förvaltningsdomstolen att kommersiell och även journalistisk användning av drönare totalförbjuds med omedelbar verkan.

I en annan dom slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att kameror som monterade på insidan av en bilruta (så kallad dashcam) eller på exempelvis ett cykelstyre inte är att betrakta som kameraövervakning även om kameran riktas mot en plats där allmänheten har tillträde. Domstolen anser att en sådan kamera visserligen är fast uppsatt men att den hanteras direkt av användaren. Precis som en handhållen kamera som är undantagen från kravet på tillstånd i kameraövervakningslagen.

Så här kommenterar TT Kompetens utbildare och bildexpert Catharina Ekdahl dönardomen:

- HFD har satt ner foten på ett sätt som inte är särskilt förvånande. Kameraövervakningslagen i sin nuvarande form medger egentligen ingen annan tolkning. Det ska därför bli mycket intressant att se vad pågående utredning om just kameraövervakningslagen ger nästa vår. I direktivet står det tydligt att utredaren bland annat ska se över lagen i förhållande till ny teknik som drönarfotografering.

Den pågående utredningen om kameraövervakning ska vara klar i juni 2017. Med ordinarie remissbehandling samt därefter behandling i riksdagen kan Högsta förvaltningsdomstolens dom ändras tidigast någon gång under 2018.


 

Läs domarna här. Länk till annan webbplats.

Tillämpningen av domarna tas upp i TT Kompetens seminarium Lag och rätt vid fotografering och filmning den 30 november 2016. Läs mer.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån