Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

IMY uttalar sig om undantag för journalistiska ändamål i dataskyddslagen

 IMY publicerar nu ett rättsligt ställningstagande som tydliggör myndighetens tolkning av bestämmelsen ”undantaget för journalistiska ändamål” i dataskyddslagen som i sin tur kompletterar dataskyddsförordningen (GDPR).

Ställningstagandet tar bland annat upp vad som avses med journalistiska ändamål och vad som gäller när det finns andra ändamål parallellt med journalistiska ändamål.

– Begreppet journalistiska ändamål ska ges en bred tolkning och har en bredare innebörd än i vardagligt språkbruk, säger juristen Olle Pettersson som har tagit fram ställningstagandet. Detta undantag från skyldigheten att följa GDPR kan omfatta inte endast vad yrkesmässiga journalister och traditionella massmedier gör, utan kan även gälla när till exempel privatpersoner sprider information, åsikter eller idéer till allmänheten i sociala medier.

– Begreppet journalistiska ändamål kan dock inte ges en sådan bred innebörd att det omfattar all information som görs tillgänglig på internet och som innehåller personuppgifter, till exempel när en sökmotorleverantör tillhandahåller en sökmotor eller en till allmänheten riktad renodlad söktjänst avseende fällande brottmålsdomar, fortsätter Olle Pettersson.

Undantaget för journalistiska ändamål omfattar normalt inte heller publicering av uppgifter av rent privat karaktär. I sådana fall gäller reglerna i GDPR. I vissa fall kan dock även publicering av rent privata uppgifter omfattas av undantaget för journalistiska ändamål, till exempel när journalistisk granskning sker av personer i maktposition och det är nödvändigt att offentliggöra uppgifterna med hänsyn till de journalistiska ändamålen.

Läs hela IMY:s yttrande HÄR. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån