Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

IMY förbjuder kommun att kameraövervaka utan tillstånd

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) förbjuder nu Kungälvs kommun att
kamerabevaka på vissa allmänna platser där kommunen inte har ansökt
om tillstånd för att få kamerabevaka.

Myndighetens granskning visar att sex av nio av de platser som
klagomålet gällt är tillståndspliktiga och att tillstånd saknas.
På de övriga tre platserna som klagomålet gällde krävs inget
tillstånd eller finns giltigt tillstånd.

Läs mer. Länk till annan webbplats.

Se också TT Kompetens utbildningar i bildjuridik. Läs mer

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån