Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

HD prövar inte Ekeroths krav på ersättning för "järnrörsbilder"

2 325 kronor ska Göteborgs-Posten betala Kent Ekeroth (SD) för att de publicerade bilder ur den så kallade järnrörsfilmen. Frågan prövades först i tingsrätten som fastställde ersättningen till 3 100 kronor.

Domen överklagades dock och hovrätten sänkte därefter ersättningen till 2 325 kronor. Ekeroth överklagade till Högsta domstolen och begärde 20 000 kronor. Men HD ger alltså inte Ekeroth prövingstillstånd och därmed ligger hovrättens ersättningsnivå fast.

HD motiverar sitt beslut med att fallet inte har någon vikt för ledningen av rättstillämpningen och att det även saknas synnerliga skäl.

Läs mer: Journalisten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Resumé Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån