Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

EU-domstolen slår fast ny praxis vid länkning på nätet

Katarina Ladenfors, advokat och utbildare vid TT Kompetens kommenterar vad EU-domstolens nya praxis kan innebära i praktiken:

De senaste åren har ett antal avgöranden kommit från EU-domstolen som berör upphovsrätten i förhållande till länkning. Dessa avgöranden har i stor utsträckning förändrat synen på hur man får länka till material som laddats upp på internet - både med hjälp av vanliga hyperlänkar såväl som med exempelvis inbäddade bilder.

I det så kallade Svensson-målet presenterade EU-domstolen ett nytt kriterium som kallas ”ny publik”-kriteriet och som sätter grunderna för hur länkning till annans material kan få ske. Det innebär som en huvudregel att material som lagts ut för allmänheten på internet får det länkas fritt till. Men materialet måste alltså vara fritt tillgängligt på internet och inte bakom exempelvis ett lösenordsskydd.

I BestWater-målet behandlades frågan om inbäddade länkar – alltså i fall där det för användaren ofta inte ens syns att det är fråga om en länkning – i förhållande till upphovsrätten. Där konstaterade man att vad som fastslagits i Svensson-målet även gäller för inbäddade länkar. (Detta trots att det alltså ofta inte framgår för användaren att det ens är fråga om en länk).

Dessa två mål har tydliggjort förutsättningarna för att få länka till annans material, men en stor fråga som tidigare varit obesvarad är till vilket material man får länka. Exempelvis vad gäller om man länkar till material som lagts upp på en webbplats utan upphovsrättsinnehavarens samtycke? Hur bedömer man om det är upplagt olovligt och vilken undersökning måste den som gör länkningen genomföra? Dessa frågor har nu under hösten berörts av EU-domstolen i GS Media-målet. Utgången i det målet innebär att länkning till sådant material kan vara tillåtet, under förutsättning att man bland annat inte har något vinstsyfte med länkningen.

Resultatet av de mål som EU-domstolen hanterat är bland annat att användning och länkning till bilder kan få olika juridiska konsekvenser beroende på vilken teknik som används för att hänvisa till eller använda materialet. 
 

Källor: Svensson-målet (C-466/12), BestWater-målet (C-348/13), GS Media-målet (C-160/15).Du som vill veta mer, boka en plats på vår utbildning Bildjuridik - för dig som arbetar med bilder och bild-/filmarkiv. Nästa kurs är den 30 januari 2017. Läs mer.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån