Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Brott mot GDPR kostar Google 50 miljoner kr i sanktionsavgift

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål mellan Google och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det innebär att kammarrättens dom vinner laga kraft och att Google ska betala en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.

Vad frågan handlar om är hur Google hanterat regeln i dataskyddsförordningen om den enskildes ”rätt att bli bortglömd”.

Läs mer: IMY Länk till annan webbplats.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån