Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

EU och upphovsrätten - Vilka ändringar får vi i den svenska upphovsrättslagen?

Specialseminarium hösten 2020 (datum meddelas senare)

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: Petra Lindell, TT Nyhetsbyrån

Efter mycket debatt i både media och i EU-parlamentet antog Ministerrådet slutligen det så kallade Digital Single Market-direktivet vilket innebär ny harmoniserad upphovsrättslagstiftning för digitala miljöer i medlemsländerna.

När direktivet nu ska implementeras så innebär det att Justitiedepartementet, tillsammans med en bred referensgrupp av aktörer verksamma inom sektorer som påverkas av upphovsrättslagstiftning, ska utarbeta och föreslå ändringar i den svenska Upphovsrättslagen med målsättningen att de nya bestämmelserna ska träda ikraft 1 juli 2021.

Eftersom det genom referensgruppen finns möjlighet att påverka implementeringen anordnar TT Kompetens ett högaktuellt seminarium där juristen och upphovsrättsexperten Jonas Holm - som har arbetat med direktivet både genom påverkansarbete i Bryssel och vid Regeringskansliet – tillsamans med advokaten Katarina Ladenfors listar vilka ändringar vi har att vänta i svensk lagstiftning. Och vad direktivet kommer att innebära för fotografer, författare, förlag, företag och konsumenter.

  • Vilka konkreta förändringar kommer vi att märka genom ändringarna i vår svenska upphovsrättslag?

  • Vad innebär de nya bestämmelserna om transparens när det gäller upphovsrättslig ersättning, fördelning av ersättning och möjligheter att jämka oskäliga avtal?
  • Hur kommer direktivet påverka företag som är aktiva i den digitala miljön?

Under seminariet diskuteras också:

  • Undantaget för att möjliggöra digital användning av verk inom undervisning. Vad kommer det att innebära det för rättighetsinnehavare att deras verk nu får användas i digital distansundervisning? Och vilka nya möjligheter öppnas för utbildningsanordnare?

  • Undantaget som tillåter att kulturarvsinstitutioner framställer kopior av verk som finns permanent i samlingarna. Vilka nya möjligheter kommer finnas att framställa kopior av verk som inte längre finns att köpa på marknaden?

  • Hur kommer den omdiskuterade regeln om skydd för presspublikationer (länkskatt) tillämpas i praktiken?

  • Text- och datautvinning i skyddade verk, vad innebär den nya undantagsregeln i praktiken och vilka nya affärsområden för skyddade verk öppnas med TDM-tekniken?

  • Det utökade ansvaret för leverantörer av informationssamhällets tjänster att kontrollera om deras material innehåller upphovsrättsliga intrång -innebär det slutet för memes eller gör det i praktiken inte någon skillnad?

* DSM-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (2016/0280(COD))


Anders Lugn
Anders Lugn

Utbildare är Jonas Holm, jurist och expert på upphovsrätt samt Katarina Ladenfors, advokat och specialist på medierätt.


Ladda ner informationsblad HÄR.PDF

Information

Datum: Hösten 2020 (datum meddelas senare), kl 13 - 15.

Lokal: Advokatbyrån MarLaw, Nybrogatan 11, Stockholm. Hitta hit.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kod: K2251

Pris: 2 995 kr exkl moms. Kaffe och dokumentation ingår.

Sista anmälningsdag: Meddelas senare

Observera! Hör av dig till oss om du inte får en bekräftelse på att din anmälan är registrerad.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån