Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Björn Ottersen

Björn Ottersen

Bjørn Ottersen är journalist/utbildare med lång erfarenhet av kurser, studieresor och workshops i London. Han känner staden, brittisk kultur och politik mycket väl och har utvecklat och genomfört studieresor/workshops for bland annat TT Kompetens, Journalistfonden, Institutt for Journalistikk i Norge med flera.

Bjørn har tidigare arbetat som journalist i dagspress, radio och fackpress i Norge. Han är bosatt i Sverige och arbetar som konsult med skräddarsydda kompetensutvecklingsprojekt för medier, organisationer, privat och offentlig verksamhet.


TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån