Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Anders Lugn

Anders Lugn har arbetat som journalist inom dagspress, fackpress, radio, teve och TT Nyhetsbyrån. Han har varit lärare och studierektor vid Journalisthögskolan i Stockholm samt pressofficer inom den internationella FN-styrkan i Libanon.

Sedan flera år arbetar han med utbildning i kommunikation och ledarskap inom några av Sveriges ledande företag och organisationer. Anders Lugn har skrivit fyra böcker - om kommunikation och ledarskap och om sambandet hälsa-effektivitet-lönsamhet.

Utbildar inom:

- Skrivträning - skriva kort, skriva effektivt
- Så arbetar media
- Kriskommunikation
- Kommunikation för specialister
- Ledarskap
- Hälsomedvetet ledarskap

Så här säger deltagare om Anders som utbildare.

Några exempel där Anders Lugn skrivtränat medarbetare: Riksrevisionen, Täby kommun, Riksgälden, Allmänna Reklamationsnämnden, Rikspolisstyrelsen, Region Värmland, Försvarshögskolan, Inspektionen för socialförsäkringen, Riksbanken, Svea Hovrätt, Smittskyddsinstitutet, Sveriges radio, SKL - Sveriges kommuner och landsting, Luftfartsverket, Försvarets materielverk, Kommerskollegium, Sjunde AP-fonden, Försvarsmakten, Botkyrka kommun, Polisen Dalarna, Landstinget Sörmland, Vallentuna kommun, Svenska Kyrkan, Socialstyrelsen, Bollnäs kommun, Länsstyrelsen Dalarna, Polisen i Örebro län och Karlstad kommun.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån