Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Svenska barn allt mer uppkopplade

Barn och ungas medievanor förändras snabbt.

Foto: Fredrik Sandberg, TT

(TT)

Nästan alla svenska 11-åringar har nu en egen mobil med tillgång till internet, visar färska siffror från Statens medieråd.

I takt med att medielandskapet växer och förändras har sättet vi använder och konsumerar medier också förändrats — inte minst bland barn och unga. Hälften av alla tvååringar har använt nätet och 95 procent av 11-åringarna har en egen mobil, nästan uteslutande med tillgång till nätet.

- Det är både en positiv och en negativ utveckling. Ur ett föräldraperspektiv blir det allt svårare att hålla koll på vad ens barn håller på med på nätet. Men det är ju också en fantastisk möjlighet för användarna att tillgodogöra sig information, säger Ulf Dalquist, forskningsansvarig vid Statens medieråd som i dag släpper de första siffrorna ur en större rapport om barn och ungas medievanor.

Med ständig tillgång till hela världen växer också behovet av att självständigt kunna analysera och kritiskt granska den information man kommer i kontakt med. Det kan vara svårt nog för en del vuxna, men för barn nästan omöjligt om man inte fått lära sig att navigera i den jättelika informationsfloden.

- Det finns gott om saker på nätet som är direkt desinformation, av ideologiska eller kommersiella skäl. Det kan vara svårt för barn att veta vad som är korrekt, säger Ulf Dalquist.

- Vi vet att behovet av undervisning i källkritik är stort. I en utvärdering från Skolverket visade det sig att 31 procent av alla högstadieelever aldrig hade fått undervisning i källkritik på nätet.

Men barn och ungdomars nya medievanor är inte bara skäl till oro. Hela 93 procent av de svenska 15-åringarna läser nyheter i sin mobil, vilket är en ljusning när traditionella medier ratas av den uppväxande generationen.

- Det är jätteintressant, säger Ulf Dalquist.                   

Daniel Alsén/TT

- Det finns gott om saker på nätet som är direkt desinformation, av ideologiska eller kommersiella skäl. Det kan vara svårt för barn att veta vad som är korrekt.

Ulf Dalquist, forskningsansvarig vid Statens medieråd, som i vår släpper en ny stor enkätundersökning om barn och ungas medievanor.

Fakta:

  • 62 procent av svenska 17-18-åringar använder mobilen mer än tre timmar varje dag.
  • I dag tittar en 12-åring lika mycket på videoklipp på nätet som en 16-åring gjorde för två år sedan.
  • 65 procent av 15-åringarna använder sin mobil för att se videoklipp.
  • 93 procent av 15-åringarna läser nyheter i mobilen.
  • Hälften av alla tvååringar har använt nätet.
  • 95 procent av 11-åringarna har en egen mobil.

Rapporten "Unga & medier 2014/15" är Sveriges största enkätundersökning om barn och ungas medievanor och släpps i sin helhet i april.

Källa: Statens medieråd.


TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån