Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kameradrönare kräver tillstånd - ny dom

Foto: Johan Nílsson, TT Nyhetsbyrån

Foto: Johan Nílsson, TT Nyhetsbyrån


Drönare med kamera faller under kameraövervakningslagen. Det är slutsatsen av en ny dom från Kammarrätten i Göteborg.

För att kameraövervakningslagen ska gälla krävs att den kamera som används är uppsatt med viss varaktighet. Enligt domstolen är en kamera som är monterad på en drönare fast monterad – även om drönaren i sig är rörlig och flyger runt.

Domstolen jämför med att en fast monterad kamera i ett fordon anses uppsatt och därmed faller under kameraövervakningslagen.

Domen kommer efter att Datainspektionen överklagat ett beslut i Förvaltningsrätten i Malmö. Förvaltningsrätten ansåg att ett företag som fotograferade bland annat trädgårdar med hjälp av drönare inte behövde ansöka om tillstånd för kameraövervakning. Något som Datainspektionen menade var en felaktig tolkning av kameraövervakningslagen. Och Kammarrätten ger alltså Datainspektionen rätt.

Rent praktiskt innebär domen att alla som flyger drönare med en monterad kamera måste ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för kameraövervakning. Hittills har länsstyrelserna varit mycket restriktiva med att ge sådana tillstånd.

”Kammarrättens besked är intressant, men delas naturligtvis inte av alla de hundratals drönarfotografer som finns runtom i Sverige”, säger juristen Catharina Ekdahl och fortsätter. ”Domen lär med all sannolikhet överklagas till högsta förvaltningsdomstolen för slutligt besked om hur kameraövervakningslagen egentligen ska tolkas.”

Källa: Kammarrätten i Göteborg, mål 2156-15, 2015-11-02.

Se också ”Vem får flyga drönare”, specialseminarium 25 november 2015. Läs mer.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån