Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Filmar istället för att hjälpa nödställda

Allt fler räddningstjänster rapporterar om olyckor där personer filmar med sina mobiler istället för att hjälpa skadade eller räddningspersonal. Enligt inslag i bland annat Sveriges radio uttrycker räddningsledare oro för att filmandet dels gör att nödställda inte får snabb hjälp, dels att filmade personer stör räddningspersonalen i sitt arbete.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6236070länk till annan webbplats

En hel del olycksbilder skickas till medier med förhoppning om publicering. Redaktionerna är dock allt mer restriktiva med att ta in den typen av bilder. Den lokala nyhetssajten Nyheter Sto beslutade nyligen att helt sluta publicera läsarbilder från olyckor. Enligt tidningen Journalisten är motiverar chefredaktören Mikael Berglund beslutet med att ”Vi vill inte att allmänheten ska vara fotografer på en olycksplats när de inte ens själva vet vad som hänt, att allmänheten är i vägen eller hindrar räddningspersonal från sitt arbete för att ta bilder av en händelse”.

http://www.journalisten.se/nyheter/nyhetssajt-stoppar-lasarbilder-fran-olyckorlänk till annan webbplats

Men är det överhuvudtaget tillåtet att ta bilder på skadade personer vid en olycksplats? Så här säger TT Kompetens utbildare Catharina Ekdahl:

- Det finns regelverk som påverkar både om du får fotografera på olycksplatser och hur du sedan får använda bilderna och filmerna du har tagit. En skadad och identifierbar person på en olycksplats är en personuppgift enligt lagens uppfattning. En sådan uppgift får inte publiceras digitalt hur som helst om den avbildades personliga integritet riskerar att kränkas. Samtidigt finns det tillfällen när samma bilder och filmer mycket väl kan få publiceras utan risk för att bryta mot någon lagstiftning.

Catharina Ekdahl frågorna ytterligare under seminariet Lag och rätt vid fotografering.

Läs mer

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån