Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Aktuellt

Foto: TT Nyhetsbyrån

Proffsig video med iPhone eller iPad

Workshop 11 november 2019

Rörlig bild kommer snart att helt att dominera den globala internettrafiken. Oavsett verksamhet måste företag, organisationer och myndigheter lära sig att själva producera en stor del av videomaterialet.

Och arbetsredskapet för videoproduktion håller du redan i handen!

Med iPhone eller iPad går det snabbt att producera video med bra bildkvalitet. Men ska videoinslagen vara intressanta krävs också en genomtänkt struktur. Oavsett om de ska användas på webben eller i sociala medier.

Under workshopen blandas teori med praktiska övningar. Alla deltagare producerar kortare videoinslag.

Utbildare är videojournalisten Martin Höglund.

Läs mer

Foto: TT Kompetens

SKRIV MER EFFEKTIVT PÅ JOBBET

Kurs 3 oktober 2019

När människor drunknar i information är inte lösningen att öka volymen eller att använda fler ord.

– Lär dig istället att vara extremt kortfattad, koncis och rakt på sak, säger Anders Lugn, journalist, författare och utbildare på TT Kompetens. Tekniken hämtar du från nyhetsjournalistiken.

TT Kompetens seminarium riktar sig till dig som vill utveckla ditt skrivande i jobbet. Under seminariet blandas teori med praktiska övningar.           

Utbildare är Anders Lugn.

Några platser kvar!

Läs mer

BILDER, VIDEO, GDPR OCH JURIDIKen

Utbildning 27 november 2019

Bilder och video sprids rekordsnabbt via en rad olika kanaler, inte minst sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur materialet får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst? Vilka krav ställer nya dataskyddsförordningen GDPR? Vad innebär det att Datainspektionen utfärdat sanktionsavgift för en skola som man anser brutit mot GDPR? Varför är ansiktsigenkänning så kontroversiellt?

Under kursen behandlas även den debatt som pågår kring skolfotografering - huruvida skolfotografering är möjligt enligt GDPR och Datainspektionen inställning i frågan.

Utbildare är Katarina Ladenfors.

Läs mer

Ny som chef         

Kursstart 9 sept 2019

TT Kompetens populära ledarutbildning ger konkreta verktyg för att snabbt komma in i rollen som ledare och hantera uppdraget som chef. Utbildningen vänder sig till nya chefer och tillförordnade chefer.

Under utbildningen diskuteras bland annat hur man som nybliven chef leder nya eller tidigare kollegor och den utmaning det innebär att leda verksamheten i tider av omställning och utveckling.  

Syftet är att ge en ökad självinsikt och förståelse för hur egna behov och personliga värderingar påverkar sättet att tolka uppdraget.  

Utbildare är psykolog Rocky Raber.

Läs mer

EU OCH UPPHOVSRÄTTEN – VILKA ÄNDRINGAR FÅR VI I DEN SVENSKA UPPHOVSRÄTTSLAGEN

Specialseminarium 7 november 2019

Efter mycket debatt i både media och i EU-parlamentet antog Ministerrådet slutligen det så kallade Digital Single Market-direktivet vilket innebär ny harmoniserad upphovsrättslagstiftning för digitala miljöer i medlemsländerna.

Eftersom det genom referensgruppen finns möjlighet att påverka implementeringen anordnar TT Kompetens ett högaktuellt seminarium 7 november där juristen och upphovsrättsexperten Jonas Holm - som har arbetat med direktivet både genom påverkansarbete i Bryssel och vid Regeringskansliet – tillsamans med advokaten Katarina Ladenfors listar vilka ändringar vi har att vänta i svensk lagstiftning. Och vad direktivet kommer att innebära för fotografer, författare, förlag, företag och konsumenter.

Läs mer

TT Kompetens anordnar även skräddarsydda seminarier om den nya upphovsrätten för företag, myndigheter, organisationer med flera.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Utbildningar för ledare och ledningsgrupper

TT Kompetens erbjuder en rad kvalificerade utbildningar kring ledarskap och styrning. Bland annat:

  • Coachande som ledarverktyg
  • Det svåra samtalet
  • Individuellt ledarutvecklingsprogram
  • Utveckling av ledningsgrupper
  • Utgivarens nya roll
  • Utbildningar för nya och tillförordnade chefer

Läs mer

Foto: TT Kompetens

PUBLICERA I SOCIALA MEDIER: UNDVIK ATT SKADA ANDRA - OCH DIG SJÄLV!

Sociala medier är arenorna där allt mer av vår kommunikation sker. Baksidan är kränkningar och brott som drabbar hårt - flödet av uppgifter och åsikter kan vara brutalt. Samtidigt har lagarna skärpts med en ny lag mot integritetsintrång och den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Alla vill lyckas digitalt – men hur undviker man att skada andra och sig själv?

Läs mer

EN GDPR-LÖSNING SOM RYMS I MOBILEN

Söker din organisation en enkel och dynamiska GDPR-lösning? I samarbete med Fleet Street AB kan TT Kompetens nu även erbjuda en GDPR-handbok i mobilen för effektivt dataskyddsarbete på hemmaplan med ett inbyggt verktyg som säkerställer att rutinerna förblir up to date.

Läs mer

Foto: TT Kompetens

Så hanterar vi dina personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen – GDPR. I vår policy anges hur vi hanterar personuppgifter för att säkerställa din integritet.

Läs mer

Text

Text

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån