Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Aktuellt

Foto: TT Kompetens

Foto: TT Kompetens

Bilder och filmer i digitala medier

Seminarium 13 mars 2017

Bilder och filmer är något som används flitigt på nätet och i sociala medier. Antingen använder man sitt eget bild- och filmmaterial eller så fångar man upp och delar andras. FaceBook, Instagram och YouTube är de sociala medier som vi främst laddar upp bilder och filmer på. Det handlar om många miljontals bilder och filmer världen över varje dag. Sociala medier är visserligen kostnadsfritt, men regleras av omfattande användarvillkor.

Kursen går igenom den svenska upphovsrättslagstiftningen och aktuell europeisk domstolspraxis. Teori varvas med praktiska exempel, rättsfall och tips.

Utbildare är juristen Catharina Ekdahllänk till annan webbplats.länk till annan webbplats

Läs mer

Lär dig ta ansvar i digitala medier

Workshop 14 mars 2017

Alla vill lyckas digitalt – men hur undviker man att skada andra och sig själv?

Workshopen vänder sig till dig som har ansvaret för kommunikation i digitala kanaler i en myndighet, organisation eller företag, eller som bidrar med texter och annat material.

Du får med dig kunskaper som hjälper dig och din organisation i att bete er ansvarigt. Du får svar på centrala frågor.

Utbildare är Anders Ahlberg.

Endast några platser kvar.

Läs mer

Foto: TT Kompetens
Foto: TT Kompetens

Foto: TT Kompetens

Ny som chef - Våren 2017

Kursstart 6 mars 2017

TT Kompetens ledarutbildning vänder sig till nytillträdda chefer som behöver konkreta verktyg för att snabbt komma in i rollen som ledare och hantera uppdraget som chef.

Under utbildningen diskuteras hur man som nybliven chef leder nya eller tidigare kollegor och den utmaning det innebär att leda verksamheten i tider av omställning och utveckling.

Utbildningen omfattar fem dagar fördelade på två avsnitt (3 + 2 dagar) och sker på dagtid mellan kl 9 och 17. Efter kursdagarna sker ett antal uppföljningar i form av webinarer där deltagarna via dator kan diskutera aktuella frågor med övriga kursdeltagare samt med utbildaren.

Utbildare är leg psykolog Rocky Raber.länk till annan webbplats

Endast några platser kvar.

Läs mer

Lag och rätt
vid fotografering och filmning

Seminarium 23 mars 2017

- HD prövar smygfotografering.

- Åter tillåtet att fotografera med drönare. Regeringen vill ha ny lag.

- Är målningen ett plagiat av fotografi? HD prövar.

- Att live-sända brott - är det lagligt?

Att fotografera och dokumentera vår omvärld i bild eller video har aldrig varit enklare än idag. Men ibland sker det dolt eller på en plats som är förbjuden. Eller i sammanhang som riskerar att kränka någons integritet. Många använder fotoförbud i ett försök att hantera fotograferingen - men måste förbuden respekteras?

Vilka regler måste den som fotograferar eller filmar hålla sig till? Och vilka rättigheter har den som står framför kameran?

Utbildningen vänder sig till alla som måste hantera frågor om att fotografera och filma i sitt arbete och som vill känna till den lagstiftning som gäller.

Utbildare är juristen Catharina Ekdahllänk till annan webbplats.

Läs mer

Foto: TT Kompetens

Foto: TT Kompetens

Foto: TT Kompetens

Foto: TT Kompetens

Producera video med iPhone - Påbyggnadskurs

Workshop 27 mars 2017

Nu finns fortsättningskursen för dig som gått grundkursen Producera video med iPhone (eller som redan har baskunskaper) och som vill fördjupa dig i hur man producerar.Under workshopen blandas teori med praktiska övningar.

Utbildare är videojournalisten Martin Höglund.

Läs mer

Foto: TT Kompetens

Foto: TT Kompetens

Producera video med iPhone

Workshop 30 mars 2017

Inom ett par år kommer den globala internettrafiken att bestå av 80 procent video-material. Rörlig bild blir alltså att bli en mycket central del i företag, organisationer och myndigheters verksamhet framöver.

Och arbetsredskapet för videoproduktion håller du redan i handen!

Med smartphone i handen går det att snabbt producera video med bra bildkvalitet. Men ska materialet vara intressant krävs också en genomtänkt struktur och bra ljud.

Workshopen vänder sig till dig som är nybörjare men som vill kunna producera bra video för dina webbplatser och för sociala medier. Under workshopen blandas teori med praktiska övningar. Alla deltagare producerar kortare videoinslag.

Utbildare är videojournalisten Martin Höglund.

Läs mer

Foto: TT Kompetens

Foto: TT Kompetens

Övervaka med kamera - vad tillåter lagen?

Seminarium 3 april 2017

Idag finns det närmast obegränsade tekniska möjligheter att övervaka platser och människor med hjälp av en kamera. Kameraövervakning kan ske både från luften genom ett flygande objekt och på marken från stolpar eller husfasader. Kameran hanteras ofta med en manuell fjärrstyrning eller ställs in automatiskt.

Kursen går igenom den lagstiftning som gäller för kameraövervakning, fotografering av människor och skydd för personlig integritet. Teori varvas med praktiska exempel, rättsfall och tips.

Utbildare är juristen Catharina Ekdahllänk till annan webbplats.länk till annan webbplats

Läs mer

Foto: TT Kompetens

Foto: TT Kompetens

Bildjuridik
- för dig som arbetar med bilder och bildarkiv

Utbildning 4 april 2017

Bild- och videoarkiven växer rekordsnabbt. Samtidigt används och sprids bilder och video snabbt via en rad olika kanaler, inte minst sociala medier.

Men många gånger råder oklarhet kring hur material som samlas i arkiv får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst? Gör juridiken någon skillnad mellan gamla bilder och det som kallas ”digitalt födda bilder”?

TT Kompetens utbildning vänder sig till alla som har ansvar för eller arbetar med bilder, bild- och videoarkiv inom myndigheter, kommuner, landsting, företag, museer, organisationer, föreningar, etc.

Utbildare är advokat Katarina Ladenfors.

Läs mer

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: TT Nyhetsbyrån

Skriv mer effektivt

Seminarium 6 april 2017

När människor drunknar i information är inte lösningen att öka volymen eller att använda fler ord.

– Lär dig istället att vara extremt kortfattad, koncis och rakt på sak, säger Anders Lugn, journalist, författare och utbildare på TT Kompetens. Tekniken hämtar du från nyhetsjournalistiken.

TT Kompetens seminarium riktar sig till dig som vill utveckla ditt skrivande i jobbet. Under seminariet blandas teori med praktiska övningar.

Utbildare är Anders Lugnlänk till annan webbplats, journalist och författare.

Läs mer

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån