Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Aktuellt

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: TT Nyhetsbyrån

Skriv mer effektivt

Seminarium 31 maj 2017

När människor drunknar i information är inte lösningen att öka volymen eller att använda fler ord.

– Lär dig istället att vara extremt kortfattad, koncis och rakt på sak, säger Anders Lugn, journalist, författare och utbildare på TT Kompetens. Tekniken hämtar du från nyhetsjournalistiken.

TT Kompetens seminarium riktar sig till dig som vill utveckla ditt skrivande i jobbet. Under seminariet blandas teori med praktiska övningar.

Utbildare är Anders Lugnlänk till annan webbplats, journalist och författare.

Läs mer

Foto: TT Kompetens

Foto: TT Kompetens

Bildjuridik
- för dig som arbetar med bilder, video och bildarkiv

Utbildning 8 juni 2017

Bild- och videoarkiven växer rekordsnabbt. Samtidigt används och sprids bilder och video snabbt via en rad olika kanaler, inte minst sociala medier.

Men många gånger råder oklarhet kring hur material som samlas i arkiv får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst? Gör juridiken någon skillnad mellan gamla bilder och det som kallas ”digitalt födda bilder”?

TT Kompetens utbildning vänder sig till alla som har ansvar för eller arbetar med bilder, bild- och videoarkiv inom myndigheter, kommuner, landsting, företag, museer, organisationer, föreningar, etc.

Utbildare är advokat Katarina Ladenfors.

Läs mer

MarLaw

GDPR i klartext!

Frukostseminarium 14 juni 2017

Den 14 juni håller vår samarbetspartner MarLaw ett frukostseminarium om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som 2018 börjar tillämpas i hela EU. Förordningen innebär en mängd juridiska såväl som praktiska frågor som måste hanteras av företag och organisationer. Under vårt frukostseminarium går advokaterna Alexander Jute och Sandra Hanson igenom nyheterna i GDPR och hur du praktiskt kan förbereda din organisation.

Frukostseminariet kommer att behandla:

 • Kort om GDPR samt dataskyddsutredningens färska förslag (SOU 2017:39)
 • Konsumentverkets Rapport 2017:4 Personuppgifter som betalningsmedel
 • Så kartlägger du din organisations personuppgifter
 • Vilken information behöver du lämna vid insamling av personuppgifter?
 • På vilka grunder kan man behandla personuppgifter?
 • Vilka krav ställs på samtycke?
 • Vilka tekniska krav uppställs?

  Under seminariet presenteras även ett verktyg för att kartlägga och hantera personuppgifter på ett smidigt sätt.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Foto: TT Kompetens

Foto: TT Kompetens

Skapa video med din iPhone

Workshop 12 juni 2017

Inom ett par år kommer den globala internettrafiken att bestå av 80 procent video-material. Rörlig bild blir alltså att bli en mycket central del i företag, organisationer och myndigheters verksamhet framöver.

Och arbetsredskapet för videoproduktion håller du redan i handen!

Med smartphone i handen går det att snabbt producera video med bra bildkvalitet. Men ska materialet vara intressant krävs också en genomtänkt struktur och bra ljud.

Workshopen vänder sig till dig som är nybörjare men som vill kunna producera bra video för dina webbplatser och för sociala medier. Under workshopen blandas teori med praktiska övningar. Alla deltagare producerar kortare videoinslag.

Utbildare är videojournalisten Martin Höglund.

Läs mer

Lag och rätt
vid fotografering och filmning

Seminarium 27 september 2017

 • Vem har rätt att upprätta fotoförbud?
 • Finns det särskilda regler som gäller när man fotograferar barn?
 • Vem har rätten till de bilder och filmer som skapas av en anställd?
 • Vad innebär de så kallade användningsvillkoren för sociala medier för mina bilder och filmer?
 • Vid vilka tillfällen måste jag fråga personerna som kommer med på bilderna om tillstånd?

Att fotografera och dokumentera vår omvärld i bild eller video har aldrig varit enklare än idag. Men ibland sker det dolt eller på en plats som är förbjuden. Eller i sammanhang som riskerar att kränka någons integritet. Många använder fotoförbud i ett försök att hantera fotograferingen - men måste förbuden respekteras?

Vilka regler måste den som fotograferar eller filmar hålla sig till? Och vilka rättigheter har den som står framför kameran?

Utbildningen vänder sig till alla som måste hantera frågor om att fotografera och filma i sitt arbete och som vill känna till den lagstiftning som gäller.

Utbildare är juristen Catharina Ekdahllänk till annan webbplats.

Läs mer

Foto: TT Kompetens

Foto: TT Kompetens

Så tar du ansvar i digitala medier

Workshop 11 oktober 2017

Alla vill lyckas digitalt – men hur undviker man att skada andra och sig själv?

Workshopen vänder sig till dig som har ansvaret för kommunikation i digitala kanaler i en myndighet, organisation eller företag, eller som bidrar med texter och annat material.

Du får med dig kunskaper som hjälper dig och din organisation i att bete er ansvarigt. Du får svar på centrala frågor.

Utbildare är Anders Ahlberg.

Läs mer

Foto: TT Kompetens

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån