Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Aktuellt

Skapa video med din iPhone eller iPad

Workshop 14 juni 2018

Rörlig bild kommer snart att helt att dominera den globala internettrafiken. Oavsett verksamhet måste företag, organisationer och myndigheter lära sig att själva producera en stor del av videomaterialet.

Och arbetsredskapet för videoproduktion håller du redan i handen!

Med iPhone eller iPad går det snabbt att producera video med bra bildkvalitet. Men ska videoinslagen vara intressanta krävs också en genomtänkt struktur.

Under workshopen blandas teori med praktiska övningar. Alla deltagare producerar kortare videoinslag.

Utbildare är videojournalisten Martin Höglund.

Se Martins videolänk till annan webbplats om vad du får lära dig på kursen.

Läs mer

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: TT Nyhetsbyrån

Människor på bild, "Deepfakes" och juridiken        

Specialkurs 13 juni 2018

Människor är ett självklart motiv på alla möjliga sorters fotografier och i filmer, både i privata och i kommersiella sammanhang. I många fall känner den avbildade inte ens till att han/hon finns på bild eller film. Inte sällan uppstår kränkningar.

Vad vi ser nu är att skyddet för den personliga integriteten blir allt starkare i vår lagstiftning. Men var går egentligen gränsen för vad som är tillåtet och inte? När krävs tillstånd från den avbildade? Är det skillnad på när vuxen eller barn finns på bilden? Och får man fotografera människor hur som helst?

Med nya och enkla appar skapas dessutom ”Deepfakes” där verklighetens gränser suddas ut även på rörlig bild. Men vad säger egentligen juridiken om bildmanipulationer av det här slaget?        

Utbildare är Catharina Ekdahl.

Läs mer          

Skriv mer effektivt på jobbet

Skrivutbildning 26 september 2018

 När människor drunknar i information är inte lösningen att öka volymen eller att använda fler ord.

– Lär dig istället att vara extremt kortfattad, koncis och rakt på sak, säger Anders Lugn, journalist, författare och utbildare på TT Kompetens. Tekniken hämtar du från nyhetsjournalistiken.

TT Kompetens seminarium riktar sig till dig som vill utveckla ditt skrivande i jobbet. Under seminariet blandas teori med praktiska övningar.

Utbildare är Anders Lugn.

Läs mer

Foto: TT Kompetens

Bilder, bildjuridik och GDPR

Utbildning 23 maj 2018

Bild- och videoarkiven växer rekordsnabbt. Samtidigt används och sprids bilder och video snabbt via en rad olika kanaler, inte minst sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur material som samlas i arkiv får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst? Vilka krav ställer nya dataskyddsförordningen (GDPR)?

Utbildare är Katarina Ladenfors.

Kursen fullbokad!

Läs mer

Foto: TT Kompetens

Så hanterar vi dina personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen – GDPR. I vår policy anger hur vi hanterar personuppgifter med utgångspunkt för vad som anges i förordningen.

Läs mer

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån