Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Aktuellt

Foto: TT Kompetens

Foto: TT Kompetens

Lag och rätt
vid fotografering och filmning

Seminarium 1 februari 2017

Att fotografera och dokumentera vår omvärld i bild eller video har aldrig varit enklare än idag. Men ibland sker det dolt eller på en plats som är förbjuden. Eller i sammanhang som riskerar att kränka någons integritet.

Juridiken säger att den som fotograferar eller filmar har ett antal regler att hålla sig till. Men också att den som står framför kameran har rättigheter som ska tillgodoses.

Utbildningen vänder sig till alla som måste hantera frågor om att fotografera och filma i sitt arbete och som vill känna till den lagstiftning som gäller.

Utbildare är juristen Catharina Ekdahllänk till annan webbplats.

Läs mer

Foto: TT Kompetens

Foto: TT Nyhetsbyrån

Producera video med iPhone

Workshop 26 januari 2017

Med smartphone i handen går det att snabbt producera video med bra bildkvalitet. Men ska materialet vara intressant krävs också en genomtänkt struktur och bra ljud.

Utbildningen är utformad som en workshop kring hur man producerar videoinslag med mobilen. Tyngdpunkten ligger på hur videoinslag byggs upp med scener och klipp och inte minst hur ljud hanteras på ett bra sätt. Workshopen går också igenom hur video redigeras på mobilen samt hur materialet kan publiceras på egen hemsida, You Tube eller liknande kanal.

Workshopen vänder sig till dig som är nybörjare men som vill kunna producera bra video för dina webbplatser och för sociala medier. Under workshopen blandas teori med praktiska övningar.

Utbildare är videojournalisten Martin Höglund.

Läs mer

Foto: TT Kompetens

Foto: TT Kompetens

Bildjuridik
- för dig som arbetar med bilder och bildarkiv

Utbildning 30 januari 2017

Bild- och videoarkiven växer rekordsnabbt. Samtidigt används och sprids bilder och video snabbt via en rad olika kanaler, inte minst sociala medier.

Men många gånger råder oklarhet kring hur material som samlas i arkiv får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst? Gör juridiken någon skillnad mellan gamla bilder och det som kallas ”digitalt födda bilder”?

TT Kompetens utbildning vänder sig till alla som har ansvar för eller arbetar med bilder, bild- och videoarkiv inom myndigheter, kommuner, landsting, företag, museer, organisationer, föreningar, etc.

Utbildare är advokat Katarina Ladenfors.

Läs mer

Skriv mer effektivt

Skrivutbildning 22 februari 2017

TT Kompetens seminarium riktar sig till dig som vill utveckla ditt skrivande i jobbet.

Seminariet tar bland annat upp:

  • Så sparar klarspråk tid och pengar – praktikfall.
  • Därför är det rätt att skriva kort.
  • Att använda ett aktivt språk.
  • Metodutbildning: Att korta ett långt material utan att det blir fel.
  • Så skriver du snabbare – och bättre. Övningar.
  • Att förbättra andras texter. Övningar.
  • Rätt och fel i språket – TT Språket, Språklagen.

Under seminariet blandas teori med praktiska övningar. Utbildare är journalisten Anders Lugn.

Läs mer

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: TT Nyhetsbyrån

TT Kompetens

Katarinavägen 15, 105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Växel: 08-692 26 00

TT Kompetens är en del av TT-Gruppen